logga ssrgodkand

Förberedelser när sotaren kommer på besök!

Tag fram och res upp markstege så sotaren kommer upp på taket för att rengöra skorstenen.

Lägg ut tidningar på golv eller i anslutning till eldstaden och att hålla rent runt eldstaden så att sotaren kan utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Ha ett obrännbart kärl med tätslutande lock så att sotaren och fastighetesägaren kan lägga aska och sot i.

Administration av webbsidanLänkskafferi

Gällande lagar och förordningar kan hämtas från Novisum

www.notisum.se/

 

Riksdagen

www.riksdagen.se

 

Regeringen

www.regeringen.se

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

www.msb.se/

 

Arbetsmiljöverket

www.av.se/

 

Boverket

www.boverket.se

 

Energimyndigheten

www.stem.se/

 

Konsumentverket

http://www.konsumentverket.se/

 

Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/

 

Energimyndigheten

www.energimyndigheten.se

 

SWEDAC, ackreditering av företag

http://www.swedac.se/

 

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP

http://www.sp.se/

 

SITAC certifiering

http://www.sitac.se/

 

SWEDCERT certifiering

http://www.swedcert.se/

 

Brandförsvarsföreningen

www.brandskyddsforeningen.se

 

Energirådgivarna

http://www.energiradgivarna.com/

 

Svensk Byggtjänst

http://www.byggtjanst.se/